Cài đặt hình ảnh mặc định

Nếu bạn đặt chính sách này thành 1, thì tất cả trang web có thể hiển thị hình ảnh. Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, thì không trang web nào có thể hiển thị hình ảnh.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì các trang web có thể hiển thị hình ảnh nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt hình ảnh mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web hiển thị tất cả hình ảnh
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị hình ảnh
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)