Loại xác thực đăng nhập SAML

Định cấu hình loại xác thực đăng nhập qua SAML.

Khi bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành Default (giá trị 0), hành vi đăng nhập qua SAML sẽ do trình duyệt xác định dựa trên các yếu tố khác. Trong tình huống cơ bản nhất, tính năng xác thực người dùng và bảo vệ dữ liệu người dùng đã lưu vào bộ nhớ đệm là dựa trên mật khẩu mà người dùng nhập theo cách thủ công.

Khi bạn đặt chính sách này thành ClientCertificate (giá trị 1), tính năng xác thực chứng chỉ ứng dụng khách được dùng cho người dùng mới thêm đăng nhập qua SAML. Không có mật khẩu nào dùng cho những người dùng đó và dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm trên máy được bảo vệ bằng cách sử dụng các khóa mật mã tương ứng. Ví dụ: tùy chọn cài đặt này cho phép định cấu hình thẻ thông minh dựa trên tính năng xác thực người dùng (xin lưu ý rằng bạn phải cài đặt ứng dụng trung gian của thẻ thông minh thông qua chính sách DeviceLoginScreenExtensions).

Chính sách này chỉ ảnh hưởng đến người dùng xác thực bằng cách sử dụng SAML.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Loại xác thực đăng nhập SAML


 1. Cấu hình mặc định
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceSamlLoginAuthenticationType
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Xác thực dựa trên chứng chỉ ứng dụng khách
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceSamlLoginAuthenticationType
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)