Ẩn cửa hàng trực tuyến khỏi trang tab mới và trình chạy ứng dụng

Ẩn ứng dụng Cửa hàng Chrome trực tuyến và liên kết chân trang khỏi Trang tab mới và trình chạy ứng dụng Google Chrome OS.

Khi chính sách này được đặt thành true, các biểu tượng sẽ bị ẩn.

Khi chính sách này được đặt thành false hoặc không được định cấu hình, các biểu tượng sẽ hiển thị.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameHideWebStoreIcon
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)