Hành động xóa mã bảo mật (chẳng hạn như thẻ thông minh) của Google Chrome OS.

Chỉ rõ điều gì sẽ xảy ra khi người dùng đang xác thực qua một mã bảo mật (chẳng hạn như qua thẻ thông minh) xóa mã đó khi phiên xác thực đang diễn ra. IGNORE: Không có điều gì xảy ra. LOCK: Màn hình sẽ bị khóa cho đến khi người dùng xác thực lại. LOGOUT: Phiên xác thực kết thúc và người dùng bị đăng xuất. Nếu bạn không đặt chính sách này, chính sách mặc định sẽ là IGNORE.

Giá trị mẫu: LOGOUT

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hành động xóa mã bảo mật (chẳng hạn như thẻ thông minh) của Google Chrome OS.


 1. Không có hành động nào diễn ra.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSecurityTokenSessionBehavior
  Value TypeREG_SZ
  ValueIGNORE
 2. Đăng xuất người dùng.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSecurityTokenSessionBehavior
  Value TypeREG_SZ
  ValueLOGOUT
 3. Khóa phiên xác thực hiện tại.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSecurityTokenSessionBehavior
  Value TypeREG_SZ
  ValueLOCK


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)