Đặt thư mục tải xuống mặc định

Nếu bạn đặt chính sách này, thì thư mục mặc định mà Chrome dùng để lưu tệp tải xuống sẽ thay đổi, nhưng người dùng có thể thay đổi thư mục đó.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì Chrome sẽ sử dụng thư mục mặc định dành riêng cho nền tảng của Chrome.

Lưu ý: Xem danh sách các biến mà bạn có thể sử dụng (https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables).

Giá trị mẫu: /home/${user_name}/Downloads

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt thư mục tải xuống mặc định

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultDownloadDirectory
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)