Đã bật máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn chọn AllowlistPrintersOnly cho DevicePrintersAccessMode, việc đặt DevicePrintersAllowlist sẽ chỉ định những máy in mà người dùng có thể sử dụng. Người dùng chỉ có thể sử dụng những máy in có mã nhận dạng khớp với giá trị trong chính sách này. Các mã nhận dạng này phải tương ứng với trường "id" hoặc "guid" ở tệp được chỉ định trong DevicePrinters

Giá trị mẫu:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đã bật máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DevicePrintersAllowlist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)