Tải các url đã chỉ định khi đăng nhập ở chế độ trình diễn

Chính sách này chỉ hoạt động ở chế độ bán lẻ.

Xác định nhóm URL được tải khi phiên trình diễn bắt đầu. Chính sách này sẽ ghi đè bất kỳ cơ chế nào khác dành cho cài đặt URL ban đầu và do đó, chỉ có thể áp dụng cho phiên không được liên kết với người dùng cụ thể.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Tải các url đã chỉ định khi đăng nhập ở chế độ trình diễn

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)