Tắt Google Drive qua các kết nối di động trong ứng dụng Tệp dành cho Google Chrome OS

Tắt đồng bộ hóa Google Drive trong ứng dụng Tệp Google Chrome OS khi sử dụng kết nối di động đã đặt thành True. Trong trường hợp đó, dữ liệu chỉ được đồng bộ hóa với Google Drive khi được kết nối qua WiFi hoặc Ethernet.

Nếu không được đặt hoặc được đặt thành False, người dùng có thể chuyển tệp sang Google Drive qua kết nối mạng di động.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDriveDisabledOverCellular
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)