સેલ્યુલર કનેક્શન્સ પર Google Chrome OS ફાઇલ્સ એપ્લિકેશનમાં Google ડ્રાઇવને અક્ષમ કરે છે

જ્યારે True પર સેટ કરેલ હોય ત્યારે સેલ્યુલર કનેક્શનનો ઉપયોગ કરીને Google Chrome OS ફાઇલ્સ એપ્લિકેશનમાં Google ડ્રાઇવ સમન્વયનને અક્ષમ કરે છે. તેવા કિસ્સામાં, ડેટા માત્ર જ્યારે WiFi અથવા ઇથરનેટ પર કનેક્ટ થવા પર જ સમન્વયિત થાય છે.

જો સેટ કરેલ ન હોય અથવા False પર સેટ કરેલ હોય, તો પછી વપરાશકર્તાઓ સેલ્યુલર કનેક્શન્સ મારફતે Google ડ્રાઇવ પર ફાઇલોને સ્થાનાંતરિત કરવામાં સમર્થ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDriveDisabledOverCellular
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)