Đặt loại kính lúp trên màn hình đăng nhập

Nếu bạn đặt chính sách này, thì chính sách sẽ kiểm soát loại kính lúp được bật.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Toàn màn hình", thì kính lúp sẽ luôn bật ở chế độ phóng to toàn màn hình trên màn hình đăng nhập.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Đã gắn vào đế sạc", thì kính lúp sẽ luôn bật ở chế độ phóng to ở vị trí cố định trên màn hình đăng nhập.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Không có", thì kính lúp sẽ luôn tắt trên màn hình đăng nhập.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng sẽ không thể thay đổi hay ghi đè chính sách này.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì ban đầu, tính năng đọc chính tả sẽ tắt trên màn hình đăng nhập nhưng người dùng có thể bật bất cứ lúc nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt loại kính lúp trên màn hình đăng nhập


 1. Đã tắt kính lúp màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceLoginScreenScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Đã bật kính lúp toàn màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceLoginScreenScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Đã bật tùy chọn phóng to ở vị trí cố định
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceLoginScreenScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)