Hạn chế chế độ in mã PIN

Hạn chế chế độ in mã PIN. Khi bạn không đặt chính sách này, thì tức là không có hạn chế. Nếu không có chế độ này thì chính sách này sẽ bị bỏ qua. Xin lưu ý rằng tính năng in mã PIN chỉ được bật cho những máy in sử dụng một trong các giao thức IPPS, HTTPS, USB hoặc IPP qua USB.

Giá trị mẫu: pin

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế chế độ in mã PIN


 1. Cho phép in khi có và không có mã PIN
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedPinModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueany
 2. Chỉ cho phép in khi có mã PIN
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedPinModes
  Value TypeREG_SZ
  Valuepin
 3. Chỉ cho phép in khi không có mã PIN
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedPinModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueno_pin


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)