Hạn chế chế độ in hai mặt

Việc đặt chính sách này sẽ hạn chế chế độ in hai mặt.

Nếu bạn không đặt hoặc để trống chính sách này, thì sẽ không có giới hạn nào được áp dụng.

Giá trị mẫu: duplex

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Hạn chế chế độ in hai mặt


 1. Cho phép tất cả các chế độ in hai mặt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedDuplexModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueany
 2. Chỉ in một mặt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedDuplexModes
  Value TypeREG_SZ
  Valuesimplex
 3. Chỉ in hai mặt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedDuplexModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueduplex


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)