Giới hạn thời lượng của một phiên người dùng

Khi bạn đặt chính sách này, chính sách sẽ chỉ định thời lượng mà sau đó một người dùng tự động bị đăng xuất, chấm dứt phiên. Người dùng được thông báo về thời gian còn lại bằng đồng hồ đếm ngược hiển thị trong khay hệ thống.

Khi bạn không đặt chính sách này, thời lượng phiên sẽ không bị giới hạn.

Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng sẽ không thể thay đổi hay ghi đè chính sách.

Bạn nên chỉ định giá trị tính bằng mili giây cho chính sách. Giá trị được giới hạn trong khoảng từ 30 giây đến 24 giờ.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Giới hạn thời lượng của một phiên người dùng:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSessionLengthLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)