Chính sách ghi đè dành cho bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa

Chính sách này đã bị xóa vì không tương thích với phiên bản Google Chrome này. Hãy đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Chính sách ghi đè dành cho bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)