Παρακάμψεις πολιτικής για εκδόσεις εντοπισμού σφαλμάτων κεντρικού υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης

Παρακάμπτει πολιτικές σε εκδόσεις εντοπισμού σφαλμάτων του κεντρικού υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης.

Η τιμή αναλύεται ως λεξικό JSON με αντιστοιχίσεις ονόματος πολιτικής σε τιμές πολιτικής.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7
Παρακάμψεις πολιτικής για εκδόσεις εντοπισμού σφαλμάτων κεντρικού υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)