Ενέργεια κατά την εκκίνηση

Allows you to specify the behavior on startup.

If you choose 'Open New Tab Page' the New Tab Page will always be opened when you start Google Chrome.

If you choose 'Restore the last session', the URLs that were open last time Google Chrome was closed will be reopened and the browsing session will be restored as it was left.
Choosing this option disables some settings that rely on sessions or that perform actions on exit (such as Clear browsing data on exit or session-only cookies).

If you choose 'Open a list of URLs', the list of 'URLs to open on startup' will be opened when a user starts Google Chrome.

If you enable this setting, users cannot change or override it in Google Chrome.

Disabling this setting is equivalent to leaving it not configured. The user will still be able to change it in Google Chrome.

This policy is not available on Windows instances that are not joined
to a Microsoft® Active Directory® domain.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Ενέργεια κατά την εκκίνηση


 1. Άνοιγμα σελίδας νέας καρτέλας
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
 2. Επαναφορά τελευταίας περιόδου σύνδεσης
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Άνοιγμα μιας λίστας διευθύνσεων URL
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)