Μέγιστη καθυστέρηση ανάκτησης μετά από ακύρωση πολιτικής

Προσδιορίζει τη μέγιστη καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μεταξύ της λήψης αιτήματος ακύρωσης μιας πολιτικής και της ανάκτησης της νέας πολιτικής από την υπηρεσία διαχείρισης της συσκευής.

Ο ορισμός αυτής της πολιτικής αντικαθιστά την προεπιλεγμένη τιμή των 5000 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Οι έγκυρες τιμές για αυτήν την πολιτική ανήκουν στο εύρος των 1000 (1 δευτερόλεπτο) έως 300000 (5 λεπτά) χιλιοστών του δευτερολέπτου. Τυχόν τιμές που δεν ανήκουν σε αυτό το εύρος θα περιορίζονται στο αντίστοιχο όριο.

Εάν δεν οριστεί αυτή η πολιτική, το Google Chrome θα χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη τιμή των 5000 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Μέγιστη καθυστέρηση ανάκτησης μετά από ακύρωση πολιτικής:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameMaxInvalidationFetchDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value1000
Max Value300000

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)