Αυτόματη επανεκκίνηση κατά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής

Αν αυτή η πολιτική οριστεί σε "False" ή αν δεν οριστεί, το Google Chrome OS θα επιτρέπει στο χρήστη να κλείνει τη συσκευή.
Αν αυτή η πολιτική οριστεί σε "True", το Google Chrome OS θα εκτελεί επανεκκίνηση, όταν ο χρήστης κλείνει τη συσκευή. Το Google Chrome OS αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις των κουμπιών τερματισμού λειτουργίας στη διεπαφή χρήστη με κουμπιά επανεκκίνησης. Αν ο χρήστης κλείσει τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας, δεν θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση, ακόμη και αν η πολιτική είναι ενεργοποιημένη.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceRebootOnShutdown
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)