Διαμόρφωση λίστας αποκλεισμένων για την εγκατάσταση επέκτασης

Allows you to specify which extensions the users can NOT install. Extensions already installed will be disabled if blacklisted, without a way for the user to enable them. Once an extension disabled due to the blacklist is removed from it, it will automatically get re-enabled.

A blacklist value of '*' means all extensions are blacklisted unless they are explicitly listed in the whitelist.

If this policy is left not set the user can install any extension in Google Chrome.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Αναγνωριστικά επέκτασης η εγκατάσταση των οποίων από τον χρήστη θα πρέπει να αποτρέπεται (ή * για όλες)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionInstallBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)