Επισημάνσεις σε ολόκληρο το σύστημα που θα εφαρμόζονται κατά την εκκίνηση του Google Chrome

Προσδιορίζει τις επισημάνσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στο Google Chrome κατά την εκκίνησή του. Οι καθορισμένες επισημάνσεις εφαρμόζονται μόνο στην οθόνη σύνδεσης. Οι επισημάνσεις που ορίζονται μέσω αυτής της πολιτικής δεν εφαρμόζονται σε άλλες περιόδους σύνδεσης.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Επισημάνσεις σε ολόκληρο το σύστημα που θα εφαρμόζονται κατά την εκκίνηση του Google Chrome

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpFlags
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)