پرچم‌های سیستم که باید هنگام شروع به کار Google Chrome در همه سیستم اعمال شوند

پرچم‌هایی را مشخص می‌کند که باید هنگام شروع به کار Google Chrome برای آن اعمال شوند. پرچم‌های مشخص‌شده فقط در صفحه ثبت ورود اعمال می‌شوند. پرچم‌هایی که ازطریق این خط‌مشی تنظیم شده‌اند در جلسات کاربری منتشر نمی‌شوند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7
پرچم‌های سیستم که باید هنگام شروع به کار Google Chrome در همه سیستم اعمال شوند

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpFlags
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)