‏غیرفعال کردن جستجوی CNAME هنگام راستی‌آزمایی Kerberos

‏تعیین می‌کند که Kerberos SPN تولید شده براساس نام DNS معیار باشد یا براساس نام اصلی وارد شده تعیین شود. اگر این گزینه را فعال کنید، جستجوی CNAME نادیده گرفته می‌شود و نام سرور همان نامی خواهد بود که وارد شده است. اگر این گزینه را غیرفعال کنید یا آن را بدون تنظیم باقی بگذارید، نام معیار سرور از طریق جستجوی CNAME تعیین می‌شود.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDisableAuthNegotiateCnameLookup
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)