کلیدهای رسانه‌ای به‌طور پیش‌فرض روی کلیدهای عملکردی تنظیم شده‌اند

‏رفتار پیش‌فرض کلیدهای ردیف بالا را به کلیدهای عملکرد تغییر می‌دهد.

اگر این خط‌مشی روی true تنظیم شود، ردیف بالای کلیدهای صفحه‌کلید به صورت پیش‌فرض فرمان‌های کلید عملکردی را تولید می‌کند. برای برگرداندن رفتار به کلیدهای رسانه‌ای، باید کلید جستجو فشار داده شود.

اگر این خط‌مشی روی false تنظیم شود یا تنظیم نشده باقی بماند، صفحه‌کلید به صورت پیش‌فرض فرمان‌های کلید رسانه را تولید می‌کند و هنگامی که کلید جستجو نگه‌ داشته شود فرمان‌های کلید عملکرد را نشان می‌دهد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameKeyboardDefaultToFunctionKeys
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)