موجود بودن حالت ناشناس

تعیین می‌کند که آیا کاربران در Google Chrome اجازه باز کردن صفحات در حالت ناشناس را دارند. اگر "فعال بودن" انتخاب شود یا قانون تنظیم نشده باقی بماند، صفحات می‌توانند در حالت ناشناس باز شوند. اگر غیرفعال بودن انتخاب شود، صفحات نمی‌توانند در حالت ناشناس باز شوند. اگر "اجباری" انتخاب شود، صفحات فقط در حالت ناشناس باز می‌شوند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

موجود بودن حالت ناشناس


 1. حالت ناشناس در دسترس است
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. حالت ناشناس غیرفعال شد
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. حالت ناشناس به اجبار اعمال شد
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)