رمزگذاری های ارائه دهنده جستجوی پیش‌فرض

‏رمزگذاری‌های نویسه پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده جستجوی پیش‌فرض را تعیین می‌کند. رمزگذاری‌ها، نام‌های صفحه کدی مانند UTF-8، GB2312 و ISO-8859-1 هستند. از آن‌ها به ترتیب ارائه شده استفاده می‌شود. این قانون اختیاری است. اگر تنظیم نشود، مقدار پیش‌فرض که UTF-8 است استفاده می‌شود. از این قانون فقط در صورتی استفاده می‌شود که قانون "DefaultSearchProviderEnabled" فعال باشد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

رمزگذاری های ارائه دهنده جستجوی پیش‌فرض

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\DefaultSearchProviderEncodings
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)