قوانین انتخاب چاپگر پیش‌فرض

‏قوانین انتخاب چاپگر پیش‌فرض Google Chrome را لغو می‌کند.

این خط‌مشی، قوانین انتخاب چاپگر پیش‌فرض در Google Chrome را تعیین می‌کند که در نخستین عملکرد چاپی که با نمایه استفاده می‌شود صورت می‌گیرد.

زمانی که این خط‌مشی تنظیم شده باشد، Google Chrome تلاش خواهد کرد چاپگری پیدا کند که بر همه ویژگی‌های مشخص‌شده منطبق باشد و آن را به‌عنوان چاپگر پیش‌فرض انتخاب می‌کند. بسته به ترتیب چاپگرهایی که پیدا می‌شوند، اولین چاپگری که پیدا می‌شود و منطبق بر این خط‌مشی است انتخاب می‌شود و در صورت مطابقت غیر متمایز هر چاپگر منطبقی می‌تواند انتخاب شود.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشود یا چاپگر منطبقی در مهلت زمانی پیدا نشود، چاپگر PDF داخلی به‌عنوان چاپگر پیش‌فرض انتخاب می‌شود یا اگر چاپگر PDF در دسترس نباشد، چاپگری انتخاب نمی‌شود.

مقدار به‌عنوان شیء JSON تفسیر می‌شود و مطابق با طرح زیر است:
{
‎"type": "object",‎
‎"properties": {‎
‎"kind": {‎
‎"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",‎
"type": {‎
‎"enum": [ "local", "cloud" ]‎
}
},‎‎
‎"idPattern": {‎
‎"description": "Regular expression to match printer id.",‎
"type": "string"
},
‎"namePattern": {‎
"description": "Regular expression to match printer display name.",‎
"type": "string"
}
}
}

چاپگرهای متصل به Google Cloud Print به‌عنوان "cloud" در نظر گرفته می‌شوند، مابقی چاپگرها به‌عنوان "local" دسته‌بندی می‌شوند.
فیلدهای پرنشده به این معنی است که همه مقادیر منطبق هستند، مثلاً مشخص نکردن قابلیت اتصال منجر خواهد شد «پیش‌نمایش چاپ» همه انواع چاپگرهای محلی و ابری را پیدا کند.
الگوهای بیان معمولی باید از ترکیب JavaScript RegExp پیروی کنند و موارد منطبق به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

قوانین انتخاب چاپگر پیش‌فرض

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)