مسدود کردن تصاویر در این سایت‌ها

‏‌به شما امکان می‌دهد تا لیستی از الگوهای URL تعیین کنید که سایت‌های غیرمجاز جهت نمایش تصاویر را مشخص می‌کند. اگر این قانون تنظیم نشود، از مقدار پیش‌‌فرض عمومی برای تمام سایت‌ها، خواه برگرفته شده از قانون "DefaultImagesSetting"، در صورت تنظیم، یا از پیکربندی شخصی کاربر استفاده می‌شود.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

مسدود کردن تصاویر در این سایت‌ها

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ImagesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)