برنامه‌های یادداشت‌برداری موجود در فهرست مجاز، برای استفاده در صفحه درحالت قفل Google Chrome OS مجاز شدند

‏فهرست برنامه‌هایی را مشخص می‌کند که می‌توانند به‌عنوان برنامه یادداشت‌برداری در صفحه درحالت قفل Google Chrome OS فعال شوند.

اگر برنامه یادداشت‌برداری ترجیحی در صفحه درحالت قفل فعال باشد، صفحه برای راه‌اندازی این برنامه، عنصر رابط کاربری را در خود جای می‌دهد.
وقتی راه‌اندازی انجام شود، برنامه می‌تواند پنجره برنامه‌ای بالای صفحه درحالت قفل ایجاد کند و واحدهای داده (یادداشت) در زمینه این صفحه ایجاد کند. اگر قفل جلسه کاربر اصلی باز باشد، برنامه می‌تواند یادداشت‌های ایجادشده را به جلسه وارد کند. درحال‌حاضر، فقط برنامه‌های یادداشت‌برداری Chrome در صفحه درحالت قفل پشتیبانی می‌شوند.

اگر این خط‌مشی تنظیم شود، فقط درصورتی‌که شناسه افزونه برنامه در مقدار فهرست خط‌مشی موجود باشد، کاربر اجازه خواهد داشت برنامه‌ای را در صفحه درحالت قفل فعال کند.
درنتیجه، تنظیم کردن این خط‌مشی روی فهرستی خالی، یادداشت‌برداری را در صفحه درحالت قفل کاملاً غیرفعال می‌کند.
توجه داشته باشید که وجود شناسه برنامه در خط‌مشی، لزوماً به معنای این نیست که کاربر می‌تواند برنامه را به‌عنوان برنامه یادداشت‌برداری در صفحه درحالت قفل فعال کند - مثلاً در Chrome 61، پلتفورم محدودیت اضافی‌ بر مجموعه برنامه‌های دردسترس اعمال می‌کند.

اگر این خط‌مشی تنظیم‌نشده رها شود، هیچ‌ محدودیتی بر مجموعه برنامه‌هایی که کاربر می‌تواند در صفحه درحالت قفل فعال کند، از جانب خط‌مشی اعمال نمی‌شوند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

برنامه‌های یادداشت‌برداری موجود در فهرست مجاز، برای استفاده در صفحه درحالت قفل Google Chrome OS مجاز شدند

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NoteTakingAppsLockScreenWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)