پیکربندی انواع برنامه/برنامه افزودنی مجاز

‏کنترل می‌کند نصب کدام نوع برنامه/افزونه مجاز است و دسترسی زمان اجرا را محدود می‌کند.

این تنظیم، انواع مجاز افزونه/برنامه‌هایی را که می‌توانند در Google Chrome نصب شوند در فهرست سفید قرار می‌دهد و میزبان‌هایی را که می‌توانند با آن‌ها تعامل داشته باشند مشخص می‌کند. مقدار، فهرستی از رشته‌هایی است که هر کدام از آن‌ها باید یکی از موارد زیر باشد: «extension»،‏ «theme»،‏ «user_script»،‏ «hosted_app»،‏ «legacy_packaged_app»،‏ «platform_app». برای اطلاعات بیشتر درباره این موارد، اسناد افزونه‌های Google Chrome را ببینید.

توجه داشته باشید این خط‌مشی بر افزونه‌ها و برنامه‌هایی که ازطریق ExtensionInstallForcelist نصب اجباری می‌شوند هم اثر می‌گذارد.

اگر این تنظیم پیکربندی شود، افزونه‌ها/برنامه‌هایی که نوع آن‌ها در فهرست نیست نصب نخواهند شد.

اگر این تنظیم پیکربندی نشود، محدودیتی برای انواع قابل قبول افزونه/برنامه اعمال نخواهد شد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

انواع فایل افزودنی/ برنامه‌هایی که مجاز به نصب هستند

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)