به کار انداختن نشانگر موشواره بزرگ

قابلیت دسترس‌پذیری نشانگر موشواره بزرگ را به کار بیندازید.

چنانچه این خط‌مشی روی صحیح تنظیم شده باشد، نشانگر موشواره بزرگ همیشه به کار انداخته می‌شود.

چنانچه این خط‌مشی روی غلط تنظیم شده باشد، نشانگر موشواره بزرگ همیشه از کار انداخته می‌شود.

اگر این خط‌مشی را تنظیم کرده باشید، کاربران نمی‌توانند آن را تغییر دهند یا لغو نمایند.

چنانچه این خط‌مشی بدون تنظیم رها شده باشد، نشانگر موشواره بزرگ از ابتدا از کار افتاده است اما می‌تواند در هر زمان توسط کاربر به کار انداخته شود.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameLargeCursorEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)