اجازه دادن به تولید کلید در این سایت‌ها

‏به شما امکان می‌دهد فهرستی از الگوهای نشانی وب تعیین کنید که سایت‌های مجاز به استفاده از تولید کلید را مشخص کند. اگر الگوی نشانی وبی در «KeygenBlockedForUrls» باشد، خط‌مشی این استثناها را لغو می‌کند.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشود، برای همه سایت‌ها از مقدار پیش‌فرض کلی استفاده می‌شود، این مقدار یا از خط‌مشی «DefaultKeygenSetting» (درصورت تنظیم)، یا به‌صورتی دیگر از پیکربندی شخصی کاربر گرفته می‌شود.

Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر

اجازه دادن به تولید کلید در این سایت‌ها

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)