مجوزهای کلیدی

‏دسترسی به کلیدهای سازمانی را برای افزونه‌ها مجاز می‌کند.

کلیدها اگر توسط chrome.enterprise.platformKeys API از یک حساب مدیریت شده تولید شوند، برای مصرف سازمانی در نظر گرفته می‌شوند. کلیدهای وارد شده یا تولید شده به روش‌های دیگر، برای مصرف سازمانی در نظر گرفته نمی‌شوند.

دسترسی به کلیدهای مخصوص مصرف سازمانی توسط این خط مشی کنترل می‌شود. کاربر نمی‌تواند دسترسی به کلیدهای سازمانی را از یا در افزونه‌ها غیرمجاز یا مجاز کند.

به طور پیش‌فرض، افزونه‌ها نمی‌توانند از کلید مخصوص مصرف سازمانی استفاده کنند که یعنی allowCorporateKeyUsage در آن افزونه بر روی نادرست قرار می‌گیرد.

فقط اگر allowCorporateKeyUsage برای افزونه‌ای روی درست قرار گرفته باشد، آن افزونه می‌تواند از کلیدهای علامت‌گذاری شده برای استفاده سازمانی برای ثبت داده تصادفی استفاده کند. این مجوز فقط باید در صورتی ارائه شود که افزونه قابل اعتماد بوده و ایمنی دسترسی به کلید را در برابر هکرها حفظ کند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

مجوزهای کلیدی

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)