Temel İzinler

Uzantıların şirket anahtarlarına erişmesine izin verir.

Anahtarlar, yönetilen bir hesapta chrome.enterprise.platformKeys API'sı kullanılarak oluşturulmuşsa şirket kullanımı için atanır. İçe aktarılan veya başka bir şekilde oluşturulan anahtarlar şirket kullanımına atanmaz.

Şirket kullanımı için atanan anahtarlara erişim yalnızca bu politika tarafından kontrol edilir. Kullanıcı, uzantıların şirket anahtarlarına erişmesi için izin veremez veya uzantıların şirket anahtarlarına erişim iznini kaldıramaz.

Varsayılan olarak bir uzantı, şirket kullanımı için atanmış bir anahtarı kullanamaz. Bu, söz konusu uzantı için allowCorporateKeyUsage öğesini yanlış seçeneğine ayarlamayla eşdeğerdir.

Yalnızca bir uzantı için allowCorporateKeyUsage öğesi doğru seçeneğine ayarlandığında, söz konusu uzantı, rastgele verileri imzalamak amacıyla, şirket kullanımı için işaretlenen platform anahtarlarını kullanabilir. Saldırganlara karşı anahtar erişimi güvenliği sağlamak için bu izin yalnızca uzantıya güveniliyorsa verilmelidir.
Şema ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=KeyPermissions adresine bakın.

Örnek değer:

{
"extension2": {
"allowCorporateKeyUsage": false
},
"extension1": {
"allowCorporateKeyUsage": true
}
}

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Temel İzinler (Tek satırlı alanlar artık kullanılmamaktadır ve yakında kaldırılacaktır. Lütfen aşağıdaki çok satırlı metin kutusunu kullanın.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)