Uprawnienia klucza

Przyznaje dostęp do kluczy firmowych do rozszerzeń.

Klucze są przeznaczone do użytku firmowego, jeśli są wygenerowane przy użyciu interfejsu API chrome.platformKeys na koncie zarządzanym. Klucze importowane lub wygenerowane w inny sposób nie są przeznaczone do użytku firmowego.

Dostęp do kluczy przeznaczonych do użytku firmowego całkowicie kontroluje ta zasada. Użytkownik nie może przyznać ani wycofać dostępu rozszerzeń do kluczy firmowych.

Domyślnie rozszerzenie nie może używać klucza przeznaczonego do użytku firmowego. Jest to równoznaczne z wyłączeniem zasady allowCorporateKeyUsage dla tego rozszerzenia.

Tylko jeśli zasada allowCorporateKeyUsage jest włączona dla rozszerzenia, może ono używać dowolnego klucza platformy oznaczonego jako do użytku firmowego, by podpisywać arbitralne dane. To uprawnienie należy przyznawać, tylko jeśli rozszerzenie jest zaufane, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do klucza.

Obsługiwane na: SUPPORTED_WIN7

Uprawnienia klucza

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)