Kľúčové povolenia

Poskytne rozšíreniam prístup k podnikovým kľúčom.

Kľúče vygenerované pomocou rozhrania chrome.enterprise.platformKeys API v spravovanom účte sú určené na podnikové využitie. Kľúče importované alebo generované iným spôsobom nie sú určené na podnikové využitie.

Prístup ku kľúčom určeným na podnikové využitie je ovládaný výhradne týmto pravidlom. Používateľ nemôže rozšíreniam prístup k podnikovým kľúčom udeliť ani zrušiť.

Predvolene nemôže žiadne rozšírenie používať kľúč určený na podnikové využitie, čo je to isté, ako keď je povolenie allowCorporateKeyUsage pre toto rozšírenie nastavené na možnosť False.

Rozšírenie môže použiť kľúč ľubovoľnej platformy určený na podnikové využitie na podpísanie ľubovoľných dát iba vtedy, keď je povolenie allowCorporateKeyUsage pre toto rozšírenie nastavené na možnosť True. Toto povolenie by ste mali udeliť iba vtedy, keď máte istotu, že rozšírenie určite ochráni prístup ku kľúču pred útočníkmi.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Kľúčové povolenia

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)