Mga Pangunahing Pahintulot

Nagbibigay-daan sa pag-access ng mga corporate key sa mga extension.

Nakatalaga ang mga key par sa corporate na paggamit kung nabuo ang mga ito gamit ang chrome.enterprise.platformKeys API sa isang pinapamahalaang account. Ang mga key na na-import o nabuo sa ibang paraan ay hindi nakatalaga para sa corporate na paggamit.

Tanging ang patakarang ito lang ang kumokontrol sa access ng mga key na nakatalaga para sa corporate na paggamit. Hindi maaaring magbigay o bumawi ang user ng access sa mga corporate key patungo sa mga extension o pabalik.

Bilang default, hindi maaaring gamitin ng extension ang isang key na nakatalaga para sa corporate na paggamit, na katumbas sa pagtatakda ng allowCorporateKeyUsage sa false para sa extension na iyon.

Kung nakatakda ang allowCorporateKeyUsage lang sa true para sa isang extension, maaari itong gumamit ng anumang key ng platform na nakamarka para sa corporate na paggamit upang mag-sign ng arbitrary na data. Dapat lang ibigay ang pahintulot na ito kung ang extension ay pinagkakatiwalaan na mag-secure ng access sa key laban sa mga attacker.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Mga Pangunahing Pahintulot

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)