Tärkeimmät käyttöoikeudet

Antaa laajennuksille yritysavainten käyttöoikeuden.

Avaimet, jotka luodaan hallinnoidussa tilissä chrome.enterprise.platformKeys-sovellusliittymän avulla, on tarkoitettu yrityskäyttöön. Tuotuja tai muulla tavalla luotuja avaimia ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön.

Yrityskäyttöön tarkoitettujen avainten käyttöoikeus määritetään ainoastaan tämän käytännön avulla. Käyttäjä ei voi antaa laajennuksille yritysavainten käyttöoikeutta eikä poistaa annettua oikeutta.

Laajennus ei voi oletusarvoisesti käyttää yrityskäyttöön tarkoitettua avainta. Tämä vastaa sitä, että laajennuksen allowCorporateKeyUsage-arvoksi asetetaan Epätosi.

Ainoastaan siinä tapauksessa, että laajennuksen allowCorporateKeyUsage-arvoksi on asetettu Tosi, kyseinen laajennus voi käyttää mitä tahansa yrityskäyttöön merkittyä käyttöympäristöavainta tietojen allekirjoittamiseen. Tämä käyttöoikeus tulee myöntää vain, jos laajennus pystyy luotettavasti suojaamaan avainta hyökkääjiltä.

Tuettu: SUPPORTED_WIN7

Tärkeimmät käyttöoikeudet

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)