Glavna dopuštenja

Dodjeljuje pristup korporacijskim ključevima za proširenja.

Ključevi su namijenjeni korporacijskoj upotrebi ako su generirani chrome.enterprise.platformKeys API-jem na upravljanom računu. Ključevi uvezeni ili generirani na neki drugi način nisu namijenjeni korporacijskoj upotrebi.

Pristup ključevima za korporacijsku upotrebu određen je isključivo ovim pravilom. Korisnik ne može ni dodijeliti ni povući pristup korporacijskim ključevima za proširenja.

Prema zadanim postavkama proširenje ne može upotrebljavati ključ za korporacijsku upotrebu, što je ekvivalentno postavljanju pravila allowCorporateKeyUsage na neistinito za određeno proširenje.

Samo ako se allowCorporateKeyUsage postavi na istinito za određeno proširenje, ono može upotrebljavati ključ bilo koje platforme označen za korporacijsku upotrebu za potpisivanje arbitrarnih podataka. To bi se dopuštenje trebalo odobriti samo ako proširenje pouzdano može zaštititi pristup ključu od napadača.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Glavna dopuštenja

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyPermissions
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)