فعال کردن پیشنهادهای جستجو

‏پیشنهادات جستجو را در omnibox Google Chrome فعال می‌کند و نمی‌گذارد کاربران این تنظیم را تغییر دهند.

اگر شما این تنظیم را فعال کرده باشید، پیشنهادات جستجو استفاده می‌شود.

اگر شما این تنظیم را غیرفعال کرده باشید، پیشنهادات جستجو هیچگاه استفاده نمی‌شوند.

اگر شما این تنظیم را فعال یا غیرفعال کنید، کاربران نمی‌توانند این تنظیم را در Google Chrome تغییر دهند یا نادیده بگیرند.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشود، این مورد فعال می‌شود اما کاربر می‌تواند آن را تغییر دهد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSearchSuggestEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)