Ορισμός των προτεινόμενων συνόλων τοπικών ρυθμίσεων για δημόσια περίοδο σύνδεσης

Ορίζει μία ή περισσότερες συνιστώμενες τοπικές ρυθμίσεις για μια δημόσια συνεδρία, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν εύκολα ανάμεσα σε αυτές τις τοπικές ρυθμίσεις.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια τοπική ρύθμιση και μια διάταξη πληκτρολογίου πριν από την έναρξη μιας δημόσιας συνεδρίας. Από προεπιλογή, όλες οι τοπικές ρυθμίσεις που υποστηρίζονται από το Google Chrome OS περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πολιτική για να μεταφέρετε ένα σύνολο συνιστώμενων τοπικών ρυθμίσεων στην κορυφή της λίστας.

Αν δεν έχει οριστεί αυτή η πολιτική, θα προεπιλέγονται οι τρέχουσες τοπικές ρυθμίσεις διεπαφής.

Αν έχει οριστεί η πολιτική, οι συνιστώμενες τοπικές ρυθμίσεις θα μεταφερθούν στην κορυφή της λίστας και θα διαχωρίζονται οπτικά από όλες τις άλλες τοπικές ρυθμίσεις. Οι συνιστώμενες τοπικές ρυθμίσεις θα εμφανίζονται με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στην πολιτική. Θα προεπιλέγονται οι πρώτες συνιστώμενες τοπικές ρυθμίσεις.

Αν υπάρχουν περισσότερες από μια επιλογές τοπικών ρυθμίσεις, θεωρείται ότι οι χρήστες θα θέλουν να επιλέξουν ανάμεσα από αυτές. Η επιλογή των τοπικών ρυθμίσεων και της διάταξης του πληκτρολογίου θα παρέχεται με εμφανή τρόπο κατά την έναρξη μιας δημόσιας συνεδρίας. Διαφορετικά, θεωρείται ότι οι περισσότεροι χρήστες θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις. Η επιλογή των τοπικών ρυθμίσεων και της διάταξης πληκτρολογίου θα παρέχεται με λιγότερο εμφανή τρόπο κατά την έναρξη μιας δημόσιας συνεδρίας.

Αν έχει οριστεί αυτή η πολιτική και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση (βλέπε πολιτικές |DeviceLocalAccountAutoLoginId| και |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), η δημόσια συνεδρία που ξεκινά αυτόματα θα χρησιμοποιήσει τις πρώτες συνιστώμενες τοπικές ρυθμίσεις και την πιο δημοφιλή διάταξη πληκτρολογίου που αντιστοιχεί σε αυτές τις τοπικές ρυθμίσεις.

Η προεπιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου θα είναι πάντα η πιο δημοφιλής διάταξη που αντιστοιχεί στις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις.

Αυτή η πολιτική μπορεί να οριστεί μόνο ως συνιστώμενη. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για τη μετακίνηση ενός συνόλου συνιστώμενων τοπικών ρυθμίσεων στην κορυφή, αλλά επιτρέπεται πάντα στους χρήστες να επιλέγουν οποιοεσδήποτε τοπικές ρυθμίσεις που υποστηρίζονται από το Google Chrome OS για τη συνεδρία τους.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Ορισμός των προτεινόμενων συνόλων τοπικών ρυθμίσεων για δημόσια περίοδο σύνδεσης

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)