Nastavenie odporúčaných miestnych nastavení pre verejnú reláciu

Nastaví jedno alebo viac odporúčaných miestnych nastavení pre verejnú reláciu a umožní používateľom poľahky z nich niektoré vybrať.

Používateľ si môže vybrať miestne nastavenie a rozloženie klávesnice ešte pred spustením verejnej relácie. Predvolene sú všetky miestne nastavenia, ktoré Google Chrome OS podporuje, uvedené v abecednom poradí. Pomocou tohto pravidla môžete presunúť skupinu odporúčaných miestnych nastavení na začiatok zoznamu.

Ak toto pravidlo nenastavíte, vopred sa vyberie aktuálne miestne nastavenie používateľského rozhrania.

Ak toto pravidlo nastavíte, odporúčané miestne nastavenia budú presunuté na začiatok daného zoznamu a budú vizuálne oddelené od ostatných miestnych nastavení. Odporúčané miestne nastavenia budú uvedené v poradí, v akom sa nachádzajú v danom pravidle. Prvé odporúčané miestne nastavenie bude vopred vybrané.

Ak existuje viac ako jedno odporúčané miestne nastavenie, potom sa predpokladá, že používatelia si budú chcieť vybrať z týchto miestnych nastavení. Pri spúšťaní verejnej relácie sa zobrazí neprehliadnuteľná výzva na výber miestneho nastavenia a rozloženia klávesnice. V opačnom prípade sa predpokladá, že väčšina používateľov bude chcieť použiť vopred vybraté miestne nastavenie. Pri spúšťaní verejnej relácie sa zobrazí menej výrazná výzva na výber miestneho nastavenia a rozloženia klávesnice.

Keď toto pravidlo nastavíte a povolíte automatické prihlasovanie (pozrite si pravidlá |DeviceLocalAccountAutoLoginId| a |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaticky spustená verejná relácia použije prvé odporúčané miestne nastavenie a jemu zodpovedajúce najobľúbenejšie rozloženie klávesnice.

Vopred vybrané bude vždy to najobľúbenejšie rozloženie klávesnice zodpovedajúce vopred vybranému miestnemu nastaveniu.

Toto pravidlo môžete nastaviť iba ako odporúčané. Pomocou tohto pravidla môžete presúvať skupinu odporúčaných miestnych nastavení na začiatok, ale používatelia si budú môcť pre svoju reláciu vždy vybrať ľubovoľné miestne nastavenie, ktoré Google Chrome OS podporuje.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Nastavenie odporúčaných miestnych nastavení pre verejnú reláciu

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)