Spesifiser de anbefalte lokalitetene for offentlige økter

Angir én eller flere anbefalte lokaliteter for en offentlig økt, slik at brukerne enkelt kan velge en av disse lokalitetene.

Brukeren kan velge en lokalitet og et tastaturoppsett før vedkommende starter en offentlig økt. Alle lokaliteter som støttes av Google Chrome OS, listes som standard opp i alfabetisk rekkefølge. Du kan bruke denne regelen til å flytte et sett med anbefalte lokaliteter til toppen av listen.

Hvis denne regelen ikke angis, blir den aktive lokaliteten for brukergrensesnittet forhåndsvalgt.

Hvis denne regelen angis, blir de anbefalte lokalitetene flyttet til toppen av listen, og de blir visuelt atskilt fra alle de andre lokalitetene. De anbefalte lokalitetene blir listet opp i samme rekkefølge som i regelen. Den første anbefalte lokaliteten blir forhåndsvalgt.

Hvis mer enn én anbefalt lokalitet er angitt, antas det at brukerne ønsker å velge blant disse lokalitetene. Valg av lokalitet og tastaturoppsett får en fremtredende plass når brukeren starter en offentlig økt. Hvis ikke antas det at de fleste brukerne ønsker å bruke den forhåndsvalgte lokaliteten. Valg av lokalitet og tastaturoppsett får en mindre fremtredende plass når brukeren starter en offentlig økt.

Når denne regelen er angitt og automatisk pålogging er slått på (se reglene |DeviceLocalAccountAutoLoginId| og |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), blir den første anbefalte lokaliteten og det mest populære tastaturoppsettet for denne lokaliteten brukt av den offentlige økten som startes automatisk.

Det forhåndsvalgte tastaturoppsettet er alltid det mest populære oppsettet for den forhåndsvalgte lokaliteten.

Denne regelen kan bare angis som en anbefaling. Du kan bruke denne regelen til å flytte et sett med anbefalte lokaliteter til toppen, men brukerne kan alltid velge en hvilken som helst lokalitet som støttes av Google Chrome OS, når de starter økten.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Spesifiser de anbefalte lokalitetene for offentlige økter

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)