Pravidlá výberu predvolenej tlačiarne

Umožňuje prepísať pravidlá výberu predvolenej tlačiarne v prehliadači Google Chrome.

Určuje pravidlá výberu predvolenej tlačiarne v prehliadači Google Chrome pri prvom použití funkcie tlače s určitým profilom.

Keď toto pravidlo nastavíte, Google Chrome sa pokúsi nájsť tlačiareň zodpovedajúcu všetkým špecifikovaným atribútom a vyberie ju ako predvolenú. Vyberie sa prvá tlačiareň zodpovedajúca tomuto pravidlu. Ak sa nájde tlačiareň, ktorá nie je jedinečná zhoda, môžete vybrať akúkoľvek zodpovedajúcu tlačiareň (v závislosti od poradia, v ktorom boli tlačiarne objavené).

Ak toto pravidlo nenastavíte alebo sa v rámci časového limitu nenájde zodpovedajúca tlačiareň, obnoví sa predvolené nastavenie vstavanej tlačiarne PDF alebo sa nevyberie žiadna tlačiareň (ak tlačiareň PDF nie je k dispozícii).

Hodnota sa analyzuje ako objekt JSON, a to podľa nasledujúcej schémy:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Či obmedziť vyhľadávanie zodpovedajúcej tlačiarne na konkrétnu skupinu tlačiarní.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regulárny výraz na priradenie identifikátora tlačiarne.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regulárny výraz na priradenie zobrazovaného názvu tlačiarne.",
"type": "string"
}
}
}

Tlačiarne pripojené do služby Google Cloud Print sa považujú za "cloud", ostatné tlačiarne sú označené ako "local".
Ak vynecháte určité pole, budú mu zodpovedať všetky príslušné hodnoty. Ak napríklad nešpecifikujete pripojenie, nástroj Print Preview spustí hľadanie všetkých druhov tlačiarní – miestnych aj v cloude.
Vzory bežných výrazov musia zodpovedať syntaxi JavaScript RegExp a vo všetkých zodpovedajúcich výrazoch sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Pravidlá výberu predvolenej tlačiarne

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)