הגדרת המקומות המומלצים להפעלה ציבורית

‏מגדירה לפחות מקום מומלץ אחד להפעלה ציבורית, ומאפשרת למשתמשים לבחור בקלות אחד מהמקומות האלה.

המשתמש יכול לבחור מקום ופריסת מקלדת לפני הפעלה ציבורית. כברירת מחדל, כל המקומות שנתמכים על ידי Google Chrome OS מופיעים ברשימה בסדר אלפביתי. תוכל להשתמש במדיניות הזו כדי להעביר קבוצת מקומות מומלצים לראש הרשימה.

אם המדיניות לא מוגדרת, המקום הנוכחי בממשק המשתמש ייבחר מראש.

אם המדיניות מוגדרת, המקומות המומלצים יועברו לראש הרשימה ויופרדו באופן ויזואלי מהמקומות האחרים. המקומות המומלצים יצוינו בסדר שבו הם מופיעים במדיניות. המקום הראשון שהומלץ ייבחר מראש.

אם יש יותר ממקום מומלץ אחד, ההנחה היא שהמשתמשים ירצו לבחור מהרשימה הזו. בחירת המקום ופריסת המקלדת יוצעו באופן בולט בעת התחלת הפעלה ציבורית. אחרת, ההנחה היא כי רוב המשתמשים ירצו להשתמש במקום שנבחר מראש. בחירה של מקום ופריסת מקלדת יוצעו באופן פחות בולט בעת התחלת הפעלה ציבורית.

כשהמדיניות מוגדרת וההתחברות האוטומטית מופעלת, (עיין במדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ו-|DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), ההפעלה הציבורית שמתחילה אוטומטית תשתמש במקום המומלץ הראשון ובפריסת המקלדת הפופולרית ביותר המתאימה למקום הזה.

פריסת המקלדת שנבחרה מראש תמיד תהיה הפריסה הפופולרית ביותר שמתאימה למקום שנבחר מראש.

אפשר להגדיר את המדיניות הזו רק כפי שהומלץ. תוכל להשתמש במדיניות כדי להעביר קבוצת מקומות מומלצים לראש הרשימה, אבל המשתמשים תמיד יכולים לבחור כל מקום שנתמך על ידי Google Chrome OS להפעלה שלהם.

נתמך ב: SUPPORTED_WIN7

הגדרת המקומות המומלצים להפעלה ציבורית

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)