Itakda ang mga inirerekumendang lokal para sa isang pampublikong session

Nagtatakda ng isa o higit pang mga inirerekomendang lokal para sa isang pampublikong session, na nagbibigay-daan sa mga user na madaling pumili ng isa sa mga lokal na ito.

Makakapili ang user ng lokal at layout ng keyboard bago magsimula ng pampublikong session. Bilang default, nakalista ang lahat ng lokal na sinusuportahan ng Google Chrome OS ayon sa pagkakasunud-sunod ng alpabeto. Magagamit mo ang patakarang ito upang maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokal sa itaas ng listahan.

Kung hindi itatakda ang patakarang ito, paunang pipiliin ang kasalukuyang lokal ng UI.

Kung itatakda ang patakarang ito, ililipat ang mga inirerekomendang lokal sa itaas ng listahan at makikitang mahihiwalay sa lahat ng iba pang lokal. Ililista ang mga inirerekomendang lokal sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa paglabas sa patakaran. Paunang pipiliin ang unang inirerekomendang lokal.

Kung mayroong mahigit sa isang inirerekomendang lokal, ipinapalagay na gugustuhin ng mga user na pumili sa mga lokal na ito. Prominenteng iaalok ang pagpili ng lokal at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pampublikong session. Kung hindi, ipinapalagay na gugustuhin ng karamihan ng mga user na gamitin ang paunang piniling lokal. Hindi gaanong prominenteng iaalok ang pagpili ng lokal at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pampublikong session.

Kapag itinakda ang patakarang ito at na-enable ang awtomatikong pag-log in (tingnan ang mga patakarang |DeviceLocalAccountAutoLoginId| at |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), gagamitin ng awtomatikong sinimulang pampublikong session ang unang inirerekomendang lokal at ang pinakasikat na layout ng keyboard na tumutugma sa lokal na ito.

Ang paunang piniling layout ng keyboard ang palaging magiging pinakasikat na layout na tumutugma sa paunang piniling lokal.

Maaari lang itakda ang patakarang ito tulad ng inirerekomenda. Magagamit mo ang patakarang ito upang maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokal sa itaas, ngunit maaaring pumili anumang oras ang mga user ng anumang lokal na sinusuportahan ng Google Chrome OS para sa kanilang session.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Itakda ang mga inirerekumendang lokal para sa isang pampublikong session

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)