Povoliť zastarané funkcie webovej platformy na obmedzený čas

Určuje zoznam zastaraných funkcií webovej platformy, ktoré budú znova dočasne povolené.

Toto pravidlo umožňuje správcom na obmedzený čas znova povoliť zastarané funkcie webovej platformy. Funkcie sú identifikované podľa značky reťazca a ak budú zodpovedať značkám zahrnutým v tomto pravidle, budú znova povolené.

Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ak je zoznam prázdny alebo nezodpovedá niektorej z podporovaných značiek reťazcov, zostanú všetky zastarané funkcie webovej platformy zakázané.

Zatiaľ čo samotné pravidlo podporujú platformy uvedené vyššie, funkcie, ktoré povoľuje, môžu byť k dispozícii na menšom množstve platforiem. Niektoré zastarané funkcie webovej platformy nie je možné znova povoliť. Je možné povoliť iba tie funkcie, ktoré sú výslovne uvedené nižšie (na obmedzený čas, ktorý sa líši podľa funkcie). Všeobecný formát značky reťazca je [NázovZastaranejFunkcie]_EffectiveUntil[rrrrmmdd]. Dôvody na zmenu funkcií webovej platformy nájdete na adrese https://bit.ly/blinkintents.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Povoliť zastarané funkcie webovej platformy na obmedzený čas

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)