Začasno omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja

Določanje seznama zastarelih funkcij spletnega okolja za vnovično začasno omogočanje.

Ta pravilnik skrbnikom omogoča vnovično omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja za omejen čas. Funkcije določajo oznake nizov in funkcije, ki ustrezajo oznakam, vključenim na seznam, ki ga določa ta pravilnik, bodo znova omogočene.

Če ta pravilnik ni nastavljen ali je seznam prazen oziroma se ne ujema z nobeno od podprtih oznak nizov, bodo ostale vse zastarele funkcije spletnega okolja onemogočene.

Medtem ko je ta pravilnik podprt v zgornjih okoljih, je funkcija, ki jo omogoča, morda na voljo v manj okoljih. Vseh zastarelih funkcij spletnega okolja ni mogoče znova omogočiti; za omejen čas (različno od funkcije do funkcije) je mogoče samo tiste, ki so izrecno navedene spodaj. Splošna oblika zapisa oznake niza bo [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Če vas zanima referenčno gradivo in namen spremembe funkcij spletnega okolja, obiščite http://bit.ly/blinkintents.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Začasno omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)