Treat external storage devices as read-only

Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True, používatelia nemôžu zapisovať na externé úložné zariadenia.

Ak je toto nastavenie nastavené na hodnotu False alebo nie je nakonfigurované, používatelia môžu vytvárať a upravovať súbory na externých úložných zariadeniach, na ktoré ide fyzicky zapisovať.

Pravidlo ExternalStorageDisabled má prednosť pred týmto pravidlom. Ak je pravidlo ExternalStorageDisabled nastavené na hodnotu True, bude všetok prístup k externým úložiskám zakázaný a toto pravidlo sa bude ignorovať.

Dynamické obnovenie tohto pravidla je podporované vo verzii M56 a novších.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameExternalStorageReadOnly
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)