Rekomenduojamų viešos sesijos lokalių nustatymas

Nustatoma mažiausiai viena rekomenduojama viešų sesijų lokalė, leidžiant naudotojams lengvai pasirinkti vieną iš šių lokalių.

Naudotojas gali pasirinkti lokalę ir klaviatūros išdėstymą prieš pradėdamas viešą sesiją. Pagal numatytuosius nustatymus visos „Google Chrome OS" palaikomos lokalės išdėstytos abėcėlės tvarka. Galite naudoti šią politiką, kad perkeltumėte rekomenduojamų lokalių rinkinį į sąrašo viršų.

Nenustačius šios politikos bus iš anksto pasirinkta dabartinė NS lokalė.

Nustačius šią politiką rekomenduojamos lokalės bus perkeltos į sąrašo viršų ir vizualiai atskirtos nuo visų kitų lokalių. Rekomenduojamos lokalės bus pateiktos ta tvarka, kuria rodomos politikoje. Pirmoji rekomenduojama lokalė bus iš anksto pasirinkta.

Jei yra kelios rekomenduojamos lokalės, daroma prielaida, kad naudotojai norės pasirinkti iš šių lokalių. Pradedant viešą sesiją bus aiškiai siūloma pasirinkti lokalę ir klaviatūros išdėstymą. Priešingu atveju manoma, kad dauguma naudotojų norės naudoti iš anksto pasirinktą lokalę. Pradedant viešą sesiją nebus taip aiškiai siūloma pasirinkti lokalės ir klaviatūros išdėstymo.

Nustačius šią politiką ir įgalinus automatinį prisijungimą (žr. politiką |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ir |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automatiškai pradėtose viešose sesijose bus naudojama pirmoji rekomenduojama lokalė ir populiariausias šią lokalę atitinkantis klaviatūros išdėstymas.

Visada iš anksto bus pasirenkamas iš anksto pasirinktą lokalę atitinkantis populiariausias klaviatūros išdėstymas.

Šią politiką galima nustatyti tik kaip rekomenduojamą. Galite naudoti šią politiką, kad perkeltumėte rekomenduojamų lokalių rinkinį į viršų, bet naudotojams visada leidžiama sesijai pasirinkti bet kurią „Google Chrome OS" palaikomą lokalę.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Rekomenduojamų viešos sesijos lokalių nustatymas

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)