Anger de rekommenderade språkkoderna för en offentlig session

Anger en eller flera rekommenderade språkkoder för en offentlig session så att användare enkelt kan använda någon av dessa språkkoder.

Användaren kan välja en språkkod och en tangentbordslayout innan en offentlig session startas. Som standard anges alla språkkoder som stöds av Google Chrome OS i alfabetisk ordning. Du kan använda den här principen för att flytta flera rekommenderade språkkoder högst upp i listan.

Om principen inte är inställd kommer den aktuella språkkoden för gränssnittet att vara förvald.

Om principen är inställd kommer de rekommenderade språkkoderna att flyttas högst upp i listan och separeras visuellt från alla andra språkkoder. De rekommenderade språkkoderna anges i den ordning de visas i principen. Den första rekommenderade språkkoden är förvald.

Om det finns mer än en rekommenderad språkkod antas användarna kunna välja mellan dessa. Valet av språkkod och tangentbordslayout erbjuds på ett framträdande sätt när en offentlig session startas. I annat fall antas att de flesta användare använder den förvalda språkkoden. Valet av språkkod och tangentbordslayout erbjuds inte på ett lika framträdande sätt när en offentlig session startas.

När den här principen är inställd och automatisk inloggning aktiverad (mer information finns i principerna |DeviceLocalAccountAutoLoginId| och |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|) används den första rekommenderade språkkoden och den populäraste tangentbordslayouten som matchar språkkoden i den offentliga sessionen som startade automatiskt.

Den förvalda tangentbordslayouten är alltid den populäraste layouten som överensstämmer med den förvalda språkkoden.

Den här principen kan endast ställas in som rekommenderad. Du kan använda principen för att flytta flera rekommenderade språkkoder högst upp, men användare kan alltid välja en språkkod som stöds av Google Chrome OS för sessionen.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Anger de rekommenderade språkkoderna för en offentlig session

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)